(Polski) Wjazd na parking podziemny
(Polski) Parking dla rowerów
(Polski) Przystanek autobusowy
(Polski) Wejście do budynku